THAY ĐỔI CÁCH NHÌN NHẬN BẢN THÂN – THAY ĐỔI CUỘC SỐNG - Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống – Adam Khoo Dịch giả: Uông Xuân Vy – Trần Đăng Khoa

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN NHẬN BẢN THÂN – THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống – Adam Khoo

Dịch giả: Uông Xuân Vy – Trần Đăng Khoa

---o0o---

Khi tôi bảo mọi người thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân, một số người hỏi, “mình có thể thay đổi bản chất con người mình sao?”. Chẳng phải điều đó cố định rồi sao?”. Hoàn toàn không phải thế! Khi ta lớn lên, cách ta nhìn nhận bản thân cũng biến đổi theo từng giai đoạn, có khi theo hướng tích cực, có khi lại tiêu cực. Nguy hiểm ở chỗ là nếu cách nhìn nhận bản thân ta thay...
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN NHẬN BẢN THÂN – THAY ĐỔI CUỘC SỐNG - Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống – Adam Khoo Dịch giả: Uông Xuân Vy – Trần Đăng Khoa

Khi tôi bảo mọi người thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân, một số người hỏi, “mình có thể thay đổi bản chất con người mình sao?”. Chẳng phải điều đó cố định rồi sao?”. Hoàn toàn không phải thế! Khi ta lớn lên, cách ta nhìn nhận bản thân cũng biến đổi theo từng giai đoạn, có khi theo hướng tích cực, có khi lại tiêu cực. Nguy hiểm ở chỗ là nếu cách nhìn nhận bản thân ta thay đổi một cách vô thức, chúng sẽ có nguy cơ trở nên tiêu cực và hủy hoại cuộc đời ta.

Đã bao giờ bạn bất chợt nhận thấy mình khác trước quá nhiều? Đã bao giờ bạn tự nhủ “mình từng là người như thế, sao bây giờ mình lại...?”. Đó là lúc cách bạn nhìn nhận bản thân thay đổi.

Chúng ta cần biết rằng cách nhìn nhận bản thân thay đổi khi chúng ta phải đối mặt với những biến chuyển trong văn hóa, trường học, tổ chức, bạn bè, hoặc những cột mốc quan trọng trong đời (như lập gia đình, sinh con...). Ví dụ, khi ta bước sang một độ tuổi nhất định (21 chẳng hạn), nhập ngũ rồi vào đại học, ta thấy mình khác đi một chút (giờ mình là sinh viên ra trường rồi, trưởng thành rồi, là một người lính) và hành xử của mình phải khác xưa. Khi một người theo đạo Công giáo, Phật giáo hay Hồi giáo, họ sẽ bắt đầu có những thói quen, đức tin, giá trị sống và hành vi khác trước.

Khi vợ tôi trở thành người thuyết giảng Phật giáo, cô ấy thay đổi rõ rệt cách nhìn nhận bản thân và hành vi mỗi ngày. Cô ấy ăn chay trường, suy tư nhiều hơn và quan tâm đến người khác hơn. Cô ấy giàu lòng trắc ẩn hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Thật là một sự chuyển biến tuyệt vời! Thay đổi cách nhìn nhận bản thân quả thật là một quá trình chuyển hóa toàn diện.

---o0o---

Trích: Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống

Tác giả: Adam Khoo

Dịch Giả: Uông Xuân Vy – Trần Đăng Khoa

NXB. Phụ Nữ

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan