• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Gampopa
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
168
Trong những tác phẩm của ngài, Gampopa nói rằng những người đời sau có niềm tin mãnh liệt vào ngài, nghiên cứu những...
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT GAMPOPA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA
178
Những giáo huấn của một vị guru cho phép người ta vượt qua những thử thách nghịch cảnh, những tác nhân gây...