• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Gampopa
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG TỰA
170
Hãy nương dựa vào những người đồng hành vững vàng an lập...
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
365
Trong những tác phẩm của ngài, Gampopa nói rằng những người...
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT GAMPOPA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA
326
Những giáo huấn của một vị guru cho phép người ta vượt qua...