• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Gyalwang Drukpa
TÌNH YÊU THƯƠNG BẮT ĐẦU BẰNG SỰ HIỂU BIẾT
139
Chúng ta hãy bắt đầu bằng tình yêu thương - tình yêu thương bắt đầu bằng sự hiểu biết - nên nó sẽ rất chân...
BUÔNG BỎ BẢN NGÃ
106
"Bản chất của bản ngã là chiếm đoạt, trong khi bản chất của tự tính tâm là ban tặng" _Ngạn ngữ Phật Giáo_
PHẬT Ở TRONG CHÍNH MỖI CHÚNG TA
334
Có rất nhiều kinh văn, luận giảng, cách giải thích khác nhau của các bậc thầy; một số bài pháp ngắn hơn, một số...