• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Gyalwang Drukpa
MỤC ĐÍCH TU HÀNH TRONG PHẬT GIÁO
140
Chúng ta dành phần lớn thời gian của mình cho những mối bận...
CHUYỂN HÓA SÂN GIẬN THÀNH YÊU
272
Bản chất hay trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm...
GIẢI PHÓNG TÂM KHỎI NHỮNG DANH NGÔN KHÁI NIỆM
259
Chúng ta nên trải nghiệm hạnh phúc đích thực ngay lúc này....
LÀ PHẬT TỬ, CHÚNG TA PHẢI TIN SÂU VÀO NGHIỆP
240
Nếu chúng ta theo những khai thị của Thượng sư, của đức...
TÌNH YÊU THƯƠNG BẮT ĐẦU BẰNG SỰ HIỂU BIẾT
265
Chúng ta hãy bắt đầu bằng tình yêu thương - tình yêu thương...
BUÔNG BỎ BẢN NGÃ
194
"Bản chất của bản ngã là chiếm đoạt, trong khi bản chất...
PHẬT Ở TRONG CHÍNH MỖI CHÚNG TA
598
Có rất nhiều kinh văn, luận giảng, cách giải thích khác nhau...