• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamuti
NÓ TRỌN VẸN NHƯ CHÍNH NÓ HIỆN GIỜ
541
Krishnaji hỏi, “Con người có thể quan – sát mà không có quá...
“KHÔNG BẮT ĐẦU KHÔNG CHẤM DỨT”: KRISHNAMUTI CHÍN MƯƠI TUỔI
932
Sống gần ông là ta lúc nào cũng như trong một trạng thái đầy...
​​​​​​​NƠI NÀO CÓ NGUYÊN NHÂN, NƠI ĐÓ CÓ SỰ KẾT THÚC
833
Khi bạn quan sát nó, khi bạn nhận thức về nó, nó sẽ kể cho...
NGƯỜI KINH NGHIỆM LÀ AI
833
Vâng, nhưng dù đó là dục vọng của một người nói, “Tôi...
LẮNG NGHE MANG LẠI TỰ DO
1,023
Lắng nghe không có nỗ lực Bây giờ bạn đang lắng nghe tôi;...
TẠI SAO CÁC KINH ĐIỂN LẠI LÊN ÁN HAM MUỐN?
993
Đó là một trong những thành phố lớn, trải dài nuốt trọn...