• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamuti
NGƯỜI KINH NGHIỆM LÀ AI
58
Vâng, nhưng dù đó là dục vọng của một người nói, “Tôi phải trở thành một người vô cùng giàu có, một con người...
LẮNG NGHE MANG LẠI TỰ DO
141
Lắng nghe không có nỗ lực Bây giờ bạn đang lắng nghe tôi; bạn đang không có một gắng sức để chú ý, bạn chỉ đang...
TẠI SAO CÁC KINH ĐIỂN LẠI LÊN ÁN HAM MUỐN?
132
Đó là một trong những thành phố lớn, trải dài nuốt trọn vùng đồng quê, và để vượt qua khỏi nó chúng tôi phải...