• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Dale Carnegie
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC?
198
_Hãy nói với người đối thoại với anh điều gì người ấy quan tâm._
NHÓM VÀ CÁCH LÀM VIỆC THEO NHÓM
342
Trong cuộc sống cá nhân, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để hợp tác với nhau. Để có thể cộng tác tốt, các bên có...
KHAI THÁC SỰ ĐA DẠNG
246
Việc khai thác sự đa dạng về văn hóa đòi hỏi sự cam kết của tất cả mọi người. Thay đổi quan điểm và định...