• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Dale Carnegie
7 CÁCH ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG
111
Khi họ chỉ ra lỗi nào đó, chúng ta đừng tỏ ra lúng túng hay lo...
HENRY FORD
216
Nếu bạn có một em nhỏ hễ mở sách ra học là ngáp mà trông...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
410
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
ĐỂ XUA TAN NỖI SỢ
328
Thật vậy, niềm tin vào chính mình và tin vào khả năng của...
BẤT ĐỒNG Ý KIẾN MÀ KHÔNG GÂY KHÓ CHỊU
612
Sự bất đồng khi làm việc chung với nhau là điều không thể...
TRUYỀN ĐẠT VÀ HUẤN LUYỆN SAO CHO HIỆU QUẢ
592
Ngày nay và hơn bao giờ hết, công việc của quản trị viên là...
KẾT NÓI VỚI NGƯỜI NGHE
861
Diễn giả chuyên nghiệp luôn nghiên cứu đối tượng khán thính...
CHÍNH TỪ TRÁI TIM MÀ NGƯỜI TA ĐẠT ĐẾN TRÍ TUỆ
1,041
Khi anh lên cơn giận, anh cảm thấy nhẹ người để cho sự...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC?
1,515
_Hãy nói với người đối thoại với anh điều gì người ấy...
NHÓM VÀ CÁCH LÀM VIỆC THEO NHÓM
1,808
Trong cuộc sống cá nhân, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để...
KHAI THÁC SỰ ĐA DẠNG
1,360
Việc khai thác sự đa dạng về văn hóa đòi hỏi sự cam kết...