#Nghệ thuật sống đẹp

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÂN NÃO NHẤT APPLE

17/10/2019 view 6

Để làm việc cho Táo Khuyết, ứng viên sẽ phải làm toán, giải quyết tình huống khó xử hoặc tìm giải pháp cho những vấn đề có vẻ bất khả thi. 1. Bạn thích sản phẩm nào của Apple nhất? Vì sao? Vị trí: Chuyên viên kỹ thuật 2. Hãy thay đổi một yếu tố trong phép toán sau để nó thành đúng:62 - 63 = 1 Vị trí: Kỹ…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài