Tại Đây và Bây Giờ


Tuổi Trẻ
Được xem nhiều
THÁP NHU CẦU - TIM TAMASHIRO - TRIẾT LÝ IKIGAI - HẠNH PHÚC VÀ MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT
tháp nhu cầu - tim tamashiro - triết lý ikigai - hạnh phúc và mục đích sống của người nhật
"Nếu được đáp ứng nhu cầu cơ bản rồi, tại sao người ta...
CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP
công việc, nghề nghiệp
Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống...
TÂM LÝ HỌC HÀI HƯỚC - RICHARD WISEMAN
tâm lý học hài hước - richard wiseman
LaPiere bị ấn tượng bởi sự khác biệt giữa cách mọi người...
KIẾN TRÚC (LỜI CỦA NHỮNG KIẾN TRÚC SƯ NỔI TIẾNG)
kiến trúc (lời của những kiến trúc sư nổi tiếng)
Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng...
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DANH NGÔN
công nghệ thông tin - danh ngôn
Dữ liệu không phải là thông tin, thông tin không phải là kiến...
Đời Sống Xã Hội
Được xem nhiều
HỌC HỎI TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN - HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN – JONAH BERGER 
học hỏi từ những câu chuyện - hiệu ứng lan truyền – jonah berger 
Những câu chuyện là một nguồn kiến thức văn hóa quan trọng...
KHIÊM NHƯỜNG - Tiến sĩ G.FRANCIS XAVIER - CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG
khiêm nhường - tiến sĩ g.francis xavier - chìa khóa của thành công
Khi chúng ta thành công, đạt được danh vọng và địa vị trong...
KIÊN NHẪN - PIERO FERRUCCI – GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỬ TẾ
kiên nhẫn - piero ferrucci – giá trị của sự tử tế
Bạn có bỏ hồn mình lại phía sau? Ở Ethiopia có một người...
LÀM VIỆC NHÓM - SHARON SALZBERG – AN NHIÊN GIỮA BỘN BỀ
làm việc nhóm - sharon salzberg – an nhiên giữa bộn bề
Khi xét đến sức sáng tạo trong công việc, đối với một số...
TIN CẬY - SỐNG SÁNG SUỐT – DEAN CUNNINGHAM
tin cậy - sống sáng suốt – dean cunningham
Các quan hệ được xây dựng dựa trên lòng tin. Nhưng điều đó...
Đời Sống Tâm Linh
Được xem nhiều
PHẬT PHÁP CĂN BẢN - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương
phật pháp căn bản - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương
Sự chứng ngộ tánh Không tự nhiên mở ra lòng bi vô hạn và tri...
KINH PHÁP CÚ - PHẨM HIỀN TRÍ 
kinh pháp cú - phẩm hiền trí 
78. "Chớ thân với bạn ác, Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân...
THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG - VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP - MỘT DẪN NHẬP VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN. SANSKRIT: DHARMACATUR-RATNAMALA
thực hành pháp như một con đường - vòng hoa báu bốn pháp - một dẫn nhập vào đại toàn thiện. sanskrit: dharmacatur-ratnamala
Bất cứ hành động nào bạn làm cần được kèm theo một cầu...
TÔI MUỐN TÌM ĐẾN SUỐI NGUỒN NIỀM VUI - Bình Luận Về Đời Sống - J. Krishnamurti - Từ Hoá Hoàng Lan dịch Việt, @2022
tôi muốn tìm đến suối nguồn niềm vui - bình luận về đời sống - j. krishnamurti - từ hoá hoàng lan dịch việt, @2022
TÔI MUỐN TÌM ĐẾN SUỐI NGUỒN NIỀM VUIBình Luận Về Đời...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo
kinh pháp cú – phẩm đạo
277. “Tất cả hành vô thường ” Với Tuệ, quán thấy...